Príbeh solúnskych bratov sa stal súčasťou formovania európskej identity

Príbeh solúnskych bratov nebol zďaleka len regionálnou misiou. Stal sa súčasťou formovania európskej identity, z ktorej žijeme dodnes. Je rôznorodá, ale má spoločný náboženský a kultúrny základ. Nie náhodou vyhlásil poľský pápež Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Pokým z tohto gruntu dokáže Európa čerpať, ani ostatný svet ju neprevalcuje a ani zvnútra sa nerozloží. V stáročnom napätí medzi Východom a Západom boli synmi Východu, ale nie ako protivníci Západu. A keď došlo na lámanie chleba, rešpektovali Rím. Asi aj preto, lebo poznali pomery v Carihrade. Toto čarovné napätie jestvuje na ich misijnom území, teda aj u nás na Slovensku, dodnes. Obohacuje nás, ale napriek nemu, tak ako solúnski bratia, ani my, ak chceme byť opravdiví, nezabúdajme, kam civilizačne patríme!