Prijať bojujúcu Ukrajinu do EÚ čo najskôr je naša mravná povinnosť!

Myslím si, že bojujúcu Ukrajinu by sme mali prijať do rodiny národov Európskej únie hneď. Nielenže ju tým povzbudíme v jej zápase, ale je to naša mravná povinnosť. Ak tomu bráni nejaký predpis týkajúci sa procedúry, tak to zmeňme. Poburujú ma hlasy, ktoré hovoria o tom, že táto krvácajúca krajina na to ešte nie je pripravená. Alebo to dokonca porovnávajú s tým, aké náročné kritériá sme museli pri vstupe plniť my a ostatné štáty. Áno, museli sme. Lenže Ukrajinci a Ukrajinky dnes platia tú najvyššiu cenu za samotný hodnotový základ, z ktorého spoločenstvo európskych štátov, ktorým je naša Únia, vzniklo. Prijatím Ukrajiny do EÚ ukážeme aj spravodajskému dôstojníkovi v Kremli, že nech už jeho tanky a bomby rozbijú a prevalcujú čokoľvek, táto bojujúca Ukrajina mu nepatrí.