Priveľa moralizovania a málo zdravého rozumu

V Deň Pánov mám vo zvyku načrieť trochu do duchovných vôd. A ak sa to hodí, tak trochu to dať do súvislostí aj s našim aktuálnym verejným životom. Nuž a dnes som si, po všetkom tom, čo v uplynulom týždni predviedli ľudia, ktorí to teraz u nás vedú, spomenul na užitočnú pripomienku majstra politického myslenia Nicolló Machiavelliho. Bolo to o dobe, keď Apeninský polostrov padol do lona francúzskemu kráľovi Karolovi VIII. Machiavelli vtedy svojich nešťastných, ale asi často svätuškárskych súčasníkov upozornil, že “kto tvrdí, že to zavinili naše hriechy, nemá pravdu. Zavinili to hriechy panovníkov, a to nie proti Božím prikázaniam, ale proti zdravému rozumu.” Vidí sa mi, že aj pri tých našich stupňujúcich sa koaličných ruvačkách, ale i vo vášnivých diskusiách tu na sociálnych sieťach, čoraz menej rozmýšľame a čoraz viac moralizujeme. A aj to neraz priveľmi farizejsky a bez toho, aby sme brali ohľad na to, čo to prinesie našej spoločnej budúcnosti. A bez ohľadu na zdravý rozum.