Referendum je mocenský nástroj, nezabudnime na to!

Referendom môžu občania podľa našej ústavy rozhodnúť o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku a aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Je to mocný nástroj v rukách voličov. Nie je to však nástroj odtrhnutý od politiky. Práve naopak. Lebo rozhodnutia o účasti v širšom štátnom zväzku ako aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu sú výsostne politickými rozhodnutiami. Preto vôbec nie je jedno, kto a prečo použitie tohto mocného nástroja navrhuje. Vlastne, veľmi často to býva mocensky významnejšie, ako samotná otázka, o ktorej sa v referende hlasuje. Úspech v ľudovom hlasovaní totiž znamená, že sa jeho iniciátorovi podarilo získať na svoju stranu viac ako polovicu voličov. Dokonca i tých, ktorí by jeho samotného, či jeho stranu nevolili. Úspešné referendum však poskytne jeho strojcom tichý mandát, s ktorým obratní technici moci dokážu veľmi dobre pracovať. Zrazu sa v štáte ukáže, kto je pánom situácie. Myslime na to budúci týždeň!