Referendum by malo byť, ale ja sa ho nezúčastním

Prezradím vám profesionálne tajomstvo: keby som bol sudcom ústavného súdu, vedel by som náležite zdôvodniť aj to, že referendum o predčasných voľbách je v súlade s ústavou, ale aj to, že nie je. V podstate by som sa musel rozhodnúť na základe svojich hlbších postojov k tomu ako by mal fungovať demokratický štát. A v tom mám jasno. Faul by bol, keby sme chceli ľudovým hlasovaním volebné obdobie predĺžiť. Alebo zriadiť dedičný mandát. Alebo tiež niečo podobné, čo urobil Putin v Rusku: vydláždiť si cestu k doživotnému panovaniu. Predčasné voľby sú normálnou demokratickou procedúrou. Aj naša ústava ju pozná, i keď z iných dôvodov, ako na základe rozhodnutia v referende. Preto si myslím, že referendum by malo byť, a bolo by naopak faulom, ak by ústavný súd znemožnil jeho vykonanie. Pravda ak bude, ja sa ho nezúčastním. Pretože nevidím v tejto chvíli realistickú mocenskú alternatívu, ktorú by som rád volil. Čo by Slovensko vyviedla z chaosu a vnútorného rozdelenia, v ktorom sa nachádza, a ktoré ho rozkladá.