Rok Zuzany Čaputovej

Rok Zuzany Čaputovej v úrade hlavy štátu je skvelým príkladom toho, že i vrcholová politika sa dá robiť pokojne, bez neustálych útokov na politických protivníkov, bez expresívnej rétoriky, a pritom efektívne. A to nielen pre ňu samu, ale hlavne pre našu vlasť. Pohybovať sa na tenkom rozhraní medzi rozhodným zápasom proti spoločenskému zlu, pred ktorým zatvára oči iba slaboch, čo chce byť s každým za dobre, a zároveň si zachovať úctu voči každému človeku, i tomu, s kým bojujeme, to vyžaduje schopnosť citlivého rozlišovania, veľkorysosť, a zároveň pevný vlastný postoj. Zatiaľ sa jej to darí, a môže byť príkladom i pre ostatných. Žičím pani prezidentke, aby jej to vydržalo!