“Rusov môžu poraziť len Rusi” Claus von Stauffenberg.

Často sa na mňa moji priatelia obracajú s otázkou, ako je možné, že u nás tak veľa ľudí podlieha tomu ruskému propagandistickému mátoženiu, ktoré požaduje rokovať o skončení vojny? Je to samozrejme naivný a nevykonateľný nezmysel, ale ujíma sa. Ale je veľmi pohodlné vyhovárať sa len na dezinformačnú kampaň či na akúsi lepšiu vnímavosť našich jednoduchých ľudí. Lebo ako človek z rodiny z vojenskými tradíciami musím bohužiaľ konštatovať, že problém je aj vo veľmi zjednodušenej vojenskej stratégii Západu. Isteže, je správne morálne i vojensky podporovať Ukrajinu. Bráni sa všetkými silami, hrdinsky, a treba jej všemožne pomáhať. Ale Ukrajinci nevyvesia svoju vlajku na budovu Kremľa. A kým v tej budove bude vládnuť to, čo tam vládne a čo sa samo z vlastnej vôle rozhodlo pre vojnu, tak sa táto vojna nemá ako skončiť. Naopak. Zámerom kremeľských jastrabov bude zaťahovať do svojej vojny aj ďalšie štáty. Veľa o tom rozprávajú, ale zatiaľ sa im to našťastie veľmi nedarí. Lenže ani ich kapitulácia nie je vo výhľade. A to tí naši, po mieri vzdychajúci ľudia celkom správne cítia. Nie sú to žiadni hrdinovia a chcú mať sebecky pokoj, A tak sú náchylní prijímať to, čo im podsúvajú ruskí agenti u nás. Jedinou stratégiou, ktorá by mala perspektívu aj ukončiť túto vojnu, je povzbudzovať a pomôcť zorganizovať odpor v samotnom Rusku. Lebo “Rusov môžu poraziť len Rusi,” povedal na jednej z porád nemeckého generálneho štábu v roku 1943 dôstojník Claus von Stauffenberg. Niečo o tom vedel.