Slovensko potrebuje koncept poctivej konzervatívnej politiky

Myslím si, že liečiť súčasný chaos v spoločnosti a neschopnosť dobre spravovať štát, sa nepodarí, ak voličom nezostane nič iné, ako vrátiť koleso dejín späť. Populistická opozičná rétorika so starými ekonomicko-politickými štruktúrami v pozadí, môže privodiť návrat istej usporiadanosti pri správe štátu, ale neprinesie ozdravenie. To, čo dnes Slovensko veľmi potrebuje, a zatiaľ nemá, je koncept poctivej konzervatívnej politiky. Nie v náboženských témach. Miesto, kde by sa mali riešiť vieroučné témy, je inde, nie v politických štruktúrach. Lebo v politike napokon vždy ide o moc v štáte. A nie je úlohou verejnej moci, aby sa starala o to, čomu majú ľudia veriť. Konzervatívnej politike by malo ísť o budovanie prirodzenej autority a poriadku i v demokratickom štáte, o dobrú a kvalifikovanú vládu a o úctu voči tomu, čo už generácie ľudí v politických zápasoch uplynulých storočí vybojovali a čo sa osvedčilo. Politická formácia, ktorá by bola nositeľom takéhoto konceptu nám na Slovensku zatiaľ chýba. Viem, že nás teraz trápi predovšetkým kríza, a že mnohí vnímame, ako v nej vláda improvizuje a i kvôli mnohým iným veciam stráca autoritu. Ale práve preto by sme už teraz mali pracovať na politickom koncepte, ktorý by sa s tým vedel vysporiadať. Aby tu taký politický koncept vôbec bol, a aby mal aj svojho nositeľa. Aby sme rok po budúcich voľbách neboli zas sklamaní.