Spolupráca liberálov a konzervatívcov je základom našej západnej identity

V týchto dňoch si tiež pripomíname osemnáste výročie nášho vstupu do Európskej únie a mesiac predtým aj do NATO. V čase, keď ruský imperializmus rukou kradmou siaha na slobodu Ukrajiny, sa veľmi názorne ukazuje, že nešlo len o symbol nášho návratu do západnej civilizácie, z ktorej nás násilne vytrhlo najskôr fašistické novopohanstvo a neskôr na celé desaťročia režim vnútený ruskými boľševikmi. Naša účasť v politických a bezpečnostných štruktúrach Západu je vlastne našou jedinou zárukou pred návratom ruskej čižmy tam, kde už raz bola. To, že sa nám to v tom roku 2004 podarilo, umožnila predovšetkým politika spolupráce liberálov a konzervatívcov. Dávajme si veľký pozor na všetkých, čo hlásajú svätú vojnu proti liberalizmu! Vždy, vždy je za tým útok na samotné základy slobodnej spoločnosti. A veľmi často pri ňom tečie krv nevinných. Nenechajme sa rozhádať! Agenti Putinovho režimu to robia cielene, a sú v tom majstri. A veľmi dobre vedie, čo chcú.