Spomienka na kardinála

IMG_6852

Kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorého storočnicu si dnes pripomíname, som naposledy navštívil vo februári 2009. Boli sme tam s mojim vtedajším spolubojovníkom Jozefom Bačom. Kardinál už chodil veľmi ťažko, s paličkou, ale jeho myseľ bola jasná a zaujímal sa o všetko. Rozprávali sme sa o poslaní, ktoré majú kresťania vo verejnom živote. O témach v spoločnosti, ktorá nám podľa jeho slov berie deti. A o tom, že na tento zápas bude nutné zhromaždiť múdrych ľudí. I keď sme niektoré politické deje onoho času videli odlišne, tešil som sa na každý rozhovor s ním. A dnes rád na tohto muža nezlomného charakteru spomínam.