Svoju hrdosť by si KDH malo zachovať!

I keď sa nám nemusí vždy dariť, svoju hrdosť by si KDH malo zachovať! Nemusíme banovať, že nepríde žiaden externý spasiteľ, ktorý hnutie vyvedie z politického smetiska znovu do hry. Rozhodne nie taký, ktorý príde s opovržlivým hodnotením stavu, v ktorom sa KDH nachádza, aby naznačil, že jedine on ho môže z tohto stavu vyviesť. Tak ako to predviedol v júni Vlado Palko.  Milí priatelia, Vlado neprišiel na naše okresné snemy, aby na nich viedol intelektuálny seminár o víziách. Poznám ho tridsať rokov a pripomínam, že on je predovšetkým bojovník. Tvrdý a cieľavedomý. V kádeháckom prostredí sa neobjavil preto, aby pomohol hnutiu zmocnieť, ale prišiel opáčiť, či sú podmienky na to, aby sa ho zmocnil. A keď ako skúsený politik videl, že podmienky priaznivé nie sú, tak od tohto zámeru upustil. Bolo to racionálne, ale pre KDH to nie je škoda. Pretože neprišiel do tímu spolupracovať. Ale nemusíme to ľutovať hlavne preto, lebo KDH má ešte dostatok vlastných vnútorných síl na to, aby znovu povstalo.