Uletený nápad

Myslím si, že keby tu malo fakt hroziť, že sa v parlamente nájde ad hoc väčšina deväťdesiatich hlasov na zmenu ústavy, ktorá by umožnila, aby aj odvolaná vláda mohla vládnuť v plnom rozsahu svojich kompetencií, tak by tomu mala pani prezidentka predísť tak, že vymenuje nejakú prechodnú vládu. To by potom akákoľvek poslanecká väčšina stratila chuť podporiť, aby bolo možné v plnom rozsahu vládnuť bez akéhokoľvek vzťahu voči parlamentu. Ale dúfam, že to bol len taký uletený nápad. I keď po skúsenostiach s niektorými inými, človek nikdy nevie…