Urazení a leniví vstupovať do poctivej súťaže

Prečo si také množstvo ľudí u nás myslí, že za vojnu na Ukrajine môžu štáty NATO a EÚ? Hoci je evidentné kto koho napadol, a i to, že na území napadnutého štátu sa žiadne sily západných krajín nenachádzali a nenachádzajú. Je tá ruská propaganda u nás tak účinná? Myslím si, že tento jav má hlbšie korene. V skutočnosti Západ Rusko nikde, ani v Gruzínsku, ani v Moldavsku a ani na Ukrajine neohrozoval. Západ s Ruskom obchodoval, pretože to bol lacný partner. Inak sa štáty NATO a EÚ o Rusko v podstate nezaujímali. Za Putina sa Rusko stalo časťou sveta, ktorá bola pre Západ stále viac ľahostajnou. Putinov režim to na jednej strane vedome spôsoboval, na druhej strane ho to urážalo. A práve na takej urazenosti zakladali ruskí imperátori a ideológovia oddávna svoju nechuť voči tomu šikovnému, pragmatickému a vyspelému Západu, ktorý sa o ich impérium nezaujímal. Tretí Rím nevstupoval do súťaže s tým Prvým, aby predovšetkým povzbudzoval vlastný ľud k slobode, tvorivosti a práci. Naopak, nútil svojich mužikov hlavne k poslušnosti a podnecoval ich závisť a nenávisť voči dekadencii západného sveta. Presne tento vzorec sa pokúsili potomkovia Kyjevskej Rusi prekonať, a presne toto vnímala Moskovská Rus ako smrteľné ohrozenie svojej ideologickej moci. A presne toto prijímajú ľudia, ktorým sa nechce rozmýšľať, tvoriť, súťažiť a napokon často ani pracovať, aj u nás. Je ich bohužiaľ dosť. Štyridsať rokov systematickej vulgarizácie našej spoločnosti pod vedením ruských inštruktorov a dvadsať rokov aj tankov, zanechalo následky. A je tu plejáda politikov, ktorí si na povzbudzovaní tejto povahovej črty mnohých voličov u nás založili svoju existenciu. Putinovo Rusko nám ukazuje, kam to vedie.