Úvaha k výročiu vylodenia v Normandii

“Vylodenie naplánované v obrovskej mierke, bolo zrejme v plnom rozsahu úspešné. Moji kolegovia i ja sám musíme uznať, že dejiny vojenského umenia nepoznajú žiadnu operáciu, ktorú by s ním bolo možné porovnávať z hľadiska rozsahu, koncepčnej šírky a dokonalého uskutočnenia…” napísal Stalin v telegrame Churchillovi bezprostredne po vylodení spojencov v Normandii v roku 1944. Dnes si pripomíname výročie začiatku tejto operácie. Veliaci britský dôstojník poľný maršal Montgomery vo svojich spomienkach uvádza štyri základné podmienky jej úspechu: plné nasadenie, dôvera v úspech akcie, útočný duch a spojenecká solidarita. Táto príležitosť je spomienkou nielen na majstrovskú vojenskú operáciu a statočnosť tisícov mužov, ale je i jedinečnou pripomienkou spojenectva a solidarity veľkých národov našej, pôvodom kresťanskej civilizácie. Netrvala dlho. Prevalcovalo ju ich sebectvo a zlá politika. Ale nezabudnime na tento výnimočný dejinný okamih! V budúcnosti sa náš svet isto ešte bude potrebovať k tomu vrátiť.