Za Vladom Krčmérym

Vlada Krčméryho som poznal viac ako tridsať rokov. A mal som ho rád. Vlastne, čo to píšem, stále mám. I keď sme sa niekedy aj celé mesiace nevideli, vedeli sme o sebe. A ja som hlavne vedel, že Vlado je práve tam, kde má byť. A teraz je napokon tam, kam po celý svoj úžasný život kráčal. Je nám smutno, ale iste to bude dobré. Spomeňme si na tú nádej, ktorú vždy rozdával! Myslíme na Teba, milý Vlado!