Projekt spolupráce – c) na úrovni vlády

Spolupráca na úrovni vlády vyžaduje najviac politického majstrovstva, cieľavedomosti a odvahy. Je ďalším stupňom, o ktorom budem hovoriť mojim straníckym priateľom v Projekte spolupráce. Vyše tridsať rokov demokracie na Slovensku by pre nás mohlo byť poučením, že okrem revolúcií a zásadných spoločenských zmien, veľmi potrebujeme aj obdobia pokojného rastu a…

Celý článok

Projekt spolupráce – a) na úrovni strany

Základnou úrovňou Projektu spolupráce je spolupráca vo vnútri strany. Musíme sa poučiť z vlastných chýb a premýšľať, prečo od nás ľudia odchádzali. A učiť sa aj od tých, ktorí museli prejsť bolestným procesom obnovy a boli úspešní. Nemeckí kresťanskí demokrati po tragických skúsenostiach vytvorili presne takú stranu spolupráce o akej…

Celý článok

Obrana slobody v pluralitnej spoločnosti a hľadanie nových foriem spolupráce – dve povzbudzujúce znamenia doby, ktoré tiež priniesol rok 2021

Myslím si, že obrana občianskej a ľudskej slobody v pluralitnej spoločnosti a hľadanie nových foriem spolupráce – to sú dve povzbudzujúce znamenia doby, ktoré tiež priniesol končiaci sa rok. Mnohí silní politickí hráči dnes v celom svete útočia práve na tieto neuralgické body verejného života. Tí, ktorí sa halia do…

Celý článok

Rok 2021 bol pre demokraciu vo svete nielen rokom dramatických otrasov, ale aj rokom, v ktorom sa spustili nádejné procesy

Rok 2021 však priniesol i povzbudivé deje. Možno nie tak nápadné ako ten, o ktorom sme sa zamýšľali včera. Predsa však história nás učí, že práve v kritických okamihoch dejín sa často zrodili nové, životaschopné trendy. Práve ony napokon formovali budúcnosť. Budúcnosť, v ktorej ľudstvo predsa len napreduje nielen vo…

Celý článok