Dobrá politika potrebuje sny a optimizmus mladých rovnako, ako skúsenosti a nadhľad starých

“Z Churchilla mám dobrý dojem. Ale je už dosť starý,” napísal so svojim stoickým zmyslom pre humor Konrad Adenauer po ich prvom osobnom stretnutí v máji 1948. Sir Winston mal vtedy sedemdesiat tri rokov a Adenauer, ktorý vtedy kládol základy moderného, demokratického Nemecka a obnovenej, nesvätuškárskej, ale pevnej kresťanskej demokracie, mal až o rok menej. S vekom sa v politike hrá. Využíva sa na diskvalifikáciu rivala. Mladý vraj nevie, lebo nemá skúsenosti, starý ich má, ale jeho čas už prešiel. V skutočnosti sú to úbohé argumenty. Dobrá politika potrebuje sny a optimizmus mladých rovnako, ako skúsenosti a nadhľad tých, čo už dačo prežili. A samozrejme pevnosť postojov, inteligenciu a energiu. Ale tie nie sú otázkou veku.