Dve pokušenia, ktorým by kresťanská demokracia mala odolať

Myslím si, že kresťanská demokracia sa stane na Slovensku znovu výraznou politickou silou len ak odolá dvom pokušeniam: marketingovým frázam, ktoré v rôznych obmenách používajú takmer všetci a pohodlnému zotrvávaniu v štrukturálnych predstavách o kresťanskej strane z minulého storočia. Chce to tvorivosť a hĺbku. Politika je totiž aj umenie, a i toto umenie osloví občanov iba vtedy, ak mu oni vo svojich srdciach porozumejú a dokážu mu uveriť. Predovšetkým v tom, že ho potrebujú.