Júlové stretnutie KREDITU

Včera sa po prvý krát od vypuknutia pandémie stretli členovia a sympatizanti Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT naživo. Hovorili sme o tom, ako sa z našej spoločnosti vytráca poctivá politická diskusia a o slabinách, ale i veľkých výzvach, ktoré súčasná politická realita kladie pred kresťanských demokratov. Diskutovali sme tiež o konzervativizme, o úpadku ľavice, o našich bratoch liberáloch, a hlavne o zdravom sedliackom rozume. A tiež o medveďoch, ktoré sa prechádzajú po dedine jedného z našich členov. Prírodu, i šelmy, treba chrániť, ale stále si myslíme, že aj človeka. A i jeho slobodu pohybovať sa aspoň po verejných priestranstvách a vlastnom majetku.