Júnové stretnutie KREDITU o sebareflexii KDH

Včera sa uskutočnilo júnové stretnutie členov a sympatizantov Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT. Ešte stále formou videokonferencie. Hlavnou témou rozpravy boli otázky pre sebareflexiu KDH, osobitne po odchode bývalého predsedu. Ako docieliť, aby k nám ľudia radšej prichádzali, než odchádzali? To tiež nastolilo otázku či hnutie, alebo strana. Okrem mnohých iných veľmi podnetných príspevkov, zaujala ma myšlienka, ktorú vyslovil Paľo Bielik. Prihováral sa k návratu k pôvodnej idei širokého hnutia, v ktorom nás spájala naša kresťanská identita, ale dokázali sme s elementárnou úctou uniesť i veľmi rozličné predstavy a názory na mnoho, i vážnych politických otázok. “To ale kladie veľké nároky na štátnický rozmer lídra, ktorý tú heterogénnu zmes dokáže udržať pohromade, a zabrániť tomu, aby tí, čo si svoje nepresadia, tresli dverami.” Myslím si, že tento štátnický rozmer potrebuje nielen KDH, ale aj celé Slovensko.