Kniha o utrpení, banditizme, ale aj nezlomnosti a hrdinstve

DušanViest1

Danka Viestová dnes v Zichyho paláci prezentovala knihu spomienok svojho otca Dušana Viesta ml. Dala mi ju už pred pár dňami, tak som mal možnosť sa do nej už pustiť. Nie je to ľahké čítanie. Je to svedectvo o banditizme v rukách štátu a o zvrátenej politike, ktorá ľudí, čo sa jej z nejakého dôvodu nehodia, proste odstráni. V ohlasoch na knihu zaznelo aj varovanie spisovateľky Gabriely Rothmayerovej, že to vlastne nie je iba o minulosti. Myslím si, že má pravdu. Je to o beštii v človeku, ktorá môže ožiť v každom čase, ak dostane príležitosť. Ale kniha je zároveň i svedectvom o nezlomnosti jej autora a ďalších Viestovcov, ktorých recenzent Matej Medvecký nazval našim národným striebrom. S pocitom vďačnosti a i hrdosti sa k týmto mojim príbuzným hlásim a ďakujem Danke, že dala dohromady túto publikáciu. Naši dedovia i s generálom, boli bratia.