Námestník Kristov je tu

Svätý Otec František kráča po slovenskej zemi a hovorí nám veľké veci. Počúvajme, čo nám vraví a premýšľajme o tom! Ako pred chvíľkou povedal v Dóme svätého Martina: v slobode, tvorivo a v dialógu so všetkými. Teším sa z toho a o našu budúcnosť nemám obavy. Veď predsa nám pripomenul niečo, na čo v každodenných starostiach a i našich slabostiach, hašterení a pesimizme často zabúdame: Slovensko je jedna báseň!