Nenápadný zápas o to, kto je faktickým politickým lídrom koalície

V súvislosti s ohláseným hlasovaním dvoch koaličných poslancov za odvolanie ministra vnútra sa otvorila diskusia o tom, či ide o porušenie koaličnej dohody, a ak áno, aké to bude mať dôsledky. Myslím si, že ide o problém, ktorý si zaslúži trochu pozornosti. Koaličná zmluva je politickou dohodou na pravidlách, ktoré umožnia vytvoriť a udržať spoločnú vládu a plniť program, ktorý si účastníci tejto dohody (politické strany) dohodli. Ak sa niektorá strana, alebo jej členovia začnú správať inak, tak samozrejme prinajmenej v tej konkrétnej veci, v ktorej sa tak správajú, dohodu nedodržiavajú. Právne následky to samozrejme nemá. Ale môže mať politické. Záleží od toho, koľko toho koaličné strany znesú. A zdá sa mi, že tie terajšie, znesú dosť. Už sú trénované. V silokrivkách mocenského usporiadania má však veľký význam, kto si dovolí konať inak, ako sú všetci dohodnutí, a prejde mu to. Ak si ostatní myslia, že im nič iného nezostáva, ako to tolerovať. Tak sa totiž nenápadne hrá o to, kto bude faktickým politickým lídrom koalície. Ono totiž to vôbec nemusí byť strana, ktorá má najviac poslancov, a ktorá má predsedu vlády. A podľa mňa, u nás pomaly už prestáva byť.