Poslal som náš oficiálny príspevok do synody

“Ľud Cirkvi je ľudom uprostred sekulárnej spoločnosti a s ňou. Je zároveň alternatívou, nie antispoločnosťou alebo sektou…Cirkev potrebuje získať prestíž, nabrať odvahu, stať sa schopným a váženým partnerom v diskusii, musí sa naučiť akceptovať a rešpektovať odlišné názory” – to sú dva zo zhruba štyroch desiatok podnetov, ktoré vzišli zo synodálnych konzultácií nášho neformálneho spoločenstva prostredníctvom dotazníka „Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej…“. Do týchto konzultácií sa zapojilo 316 anonymných respondentov. Syntézu z tejto fázy, obsahujúcu podnety a návrhy som v piatok poslal na oficiálnu adresu, ktorú pre synodálny proces poskytla Bratislavská arcidiecéza. Teším sa na pokračovanie tohto deja, a to v dvoch líniách. Jednak v tej oficiálnej, ktorá postupne zhromaždí podnety z celého sveta a verím, že z tohto procesu vzídu rozhodnutia, ktoré Ježišovu Cirkev priblížia životu dnešných ľudí. Ale ešte viac sa teším, ako budeme v spoločnom kráčaní tou našou cestou i tu na Slovensku pokračovať aj z vlastnej iniciatívy. Pretože som presvedčený, že pápežovi Františkovi, keď celý tento proces spustil, viac ako o formálne zmeny, šlo práve o prebúdzanie iniciatívy Božieho ľudu. Aby nečakal na pokyny a direktívy, ale aby z vlastnej iniciatívy hľadal cesty, ako vnášať do života svojich národov oslobodzujúce posolstvo Ježišovej nádeje a lásky. Máme čo robiť!