Pozoruhodná otázka môjho priateľa zo susednej sociálnej siete

Jeden môj FB priateľ, ktorého si vážim, položil zaujímavú otázku: kde v Novom zákone hovorí Ježiš o rodine? Myslím si, že priamo ten výraz nepoužil nikde. Ale inými slovami o tom, koho vidí ako svoju rodinu, rozprával v pozoruhodnej epizóde, ktorú popisuje evanjelista Lukáš na záver 12. kapitoly. “Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: ´Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.´ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: ´Kto je moja matka a kto sú moji bratia?´ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: ´Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.´” Znamená to, podľa mňa, že nikto nemá prednosť, rozhodujúce sú skutky. Mám rád svoju rodinu, mám rád i ľud, ktorého som súčasťou, ale som presvedčený, že tlačiť na pílu v čomkoľvek, čo vedie ku kultúrnym konfliktom, ktoré nás stavajú proti sebe, nám neprospieva. Nech je to z ktorejkoľvek strany. Ježiš nás vyzýva, aby sme hľadali radšej vôľu Jeho nebeského Otca. Lebo všetci sme Jeho deti. Bez protekcií.