Pre boj s pandémiou potrebuje Slovensko upokojiť, rozšíriť politickú základňu a bojovať

“Vo vojne nejde iba o množstvo. Stačí nepostupovať svojvoľne, správne odhadovať nepriateľa a získavať si ľudí – to je všetko,” napísal pred 2500 rokmi majster vojenského umenia Sun. Platí to i pre ten veľký zápas, ktorý sa odohráva v dnešnom svete a i u nás v našej vlasti. Veľkí vodcovia svojich národov v časoch ohrozenia sa takmer vždy usilovali rozšíriť politickú základňu svojho ľudu a tlmiť bežný politický zápas. Vo verejnosti šírili pokoj a odhodlanosť. Znepokojivé myšlienky a polemické diskusie si nechávali výlučne len pre najužší okruh svojich dôverníkov, v ktorom sa prijímali rozhodnutia. A bojovali. Naplno. Toto dnes potrebuje Slovensko v zápase nielen s pandémiou, ale aj o svoju budúcnosť!