Predsavzatie k návšteve pápeža

Dnes sa v katolíckych kostoloch číta pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti ohlásenej návštevy Svätého Otca Františka v našej vlasti. Biskupi nás v tomto liste vyzývajú, aby sme si každý položili otázku, ako chceme privítať vzácneho hosťa? Myslím si, že by bolo veľmi užitočné, ak by sme si dokázali dať predsavzatie, že sa na tom našom krížom krážom rozhašterenom Slovensku skúsime voči sebe aspoň tie tri dni, keď tu bude pápež, správať ako kresťania. Nie však iba voči ľuďom, ktorí patria k našim komunitám a sú nám blízki. Ale aj voči našim bratom a sestrám, na ktorých máme z rozličných dôvodov ťažké srdce. I voči ľuďom, čo sú na inej strane našich spoločenských barikád. Aj v zápasoch o lepšiu podobu našej vlasti. Dokonca i tu na Facebooku. Nie však preto, aby sme sa zapáčili Františkovi. Keby sa nám to len trochu podarilo, istotne zistíme, že ono to bude na prospech nás všetkých. A možno sa nám to zapáči tak, že v tom budeme pokračovať i po jeho návšteve. Potom budeme môcť povedať, že priniesla ovocie.