Prípad George Floyd a vývoj v slovenskej polícii

Dnes je výročie neprimeraného policajného zákroku v Minneapolise, na následky ktorého zomrel americký černoch George Floyd. Tento incident odštartoval nielen masové protesty voči pretrvávajúcim problémom rasovej nerovnosti v USA, ale aj všeobecnejšiu a azda ešte vážnejšiu rozpravu o policajnej brutalite v slobodnej spoločnosti. Ak demokratická moc stratí kontrolu nad silovými zložkami štátu, ony si začnú robiť, čo chcú. Nielen v Amerike, všade. Čím viac demokratická moc rozväzuje ruky polícii, tým väčšmi v nej oživuje mentalitu Divokého západu. V tejto súvislosti nemôžem zavierať oči ani nad pomermi v slovenskom policajnom zbore. S bolesťou sledujem, čo sa z neho za uplynulý rok stalo. A ako pri tom zlyháva vedenie štátu. Iba že by to práve ono chcelo. Ale to by potom naozaj už nastupovali pomery onoho Divokého západu, hoci na samom východnom okraji západného sveta.