Program je víziou toho, čo je spoločné dobro

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPríprava základného programu kresťanskej demokracie vstúpila do ďalšej etapy. Po fáze „autorskej“ a po jej prvej redakcii vznikol súvislý návrh, ktorý sa predkladá kresťanským demokratom do širokej pracovnej diskusie. Chcem tomuto procesu venovať náležitú pozornosť a v budúcich týždňoch budem písať o najzásadnejších myšlienkach navrhovanej vízie. Dnes sa však trochu zamyslime nad samotným významom programu a nad spôsobom jeho tvorby tak, aby sme jeho výslednú podobu mohli vnímať ako naozaj náš program. Aby to nebola akademická štúdia, ale naše spoločné dielo. Nejde nám o perfekcionizmus, ale o čo najširšiu účasť a stotožnenie sa kresťanských demokratov s programom našej budúcej politiky. Aby sme sa za napĺňanie nášho programu v budúcich desaťročiach mohli biť s presvedčením, že ním budujeme taký spoločný slovenský a európsky dom, v akom naozaj chceme žiť, a v akom chceme, aby žili i naše deti a naši spoluobčania.

Pretože formulovanie a potom presadzovanie takejto vízie je najvlastnejším poslaním politiky. Pápež František minulý mesiac pre denník Il Messaggero varoval pred znehodnocovaním politiky súčasnej doby. Cituje svojho niekdajšieho predchodcu Pavla VI., ktorý často hovorieval, že skutočná politika je jednou z najvznešenejších foriem charity. František však upozorňuje, že toto ušľachtilé poslanie rozkladá korupcia. A že je to problém celosvetový. A keď hovorí o korupcii, nemá na mysli len jej najprimitívnejšie kriminálne formy. Korupciou je každé zneužívanie osobitného postavenia v spoločnosti vo vlastný prospech. Ak napríklad strana myslí predovšetkým na svoj vlastný volebný  úspech a ten je pre ňu dôležitejší než to, čo chce v spoločnosti zlepšiť, či ochrániť, ak je pre ňu výsledok vo voľbách prednejší než zlepšenie podmienok života ľudí, už je to korupcia. Pretože, ako pápež dôrazne pripomína, politika má chrániť spoločné dobro. A František i veľmi realisticky dodáva, že v praktickej politike je veľmi ťažké zostať poctivým. Nie preto, lebo politika má takú povahu, ale preto, lebo pri zmene epochy bývajú pohnútky k morálnemu úpadku silnejšie. V tejto súvislosti tiež pripomína iniciatívu francúzskych biskupov, ktorí už pred pätnástimi rokmi vyzývali spoločnosť k rehabilitácii politiky.

Sú to vážne slová. Dôsledky politickej korupcie, teda dôsledky toho, že ľudia v politike uprednostňujú často vlastný politický, či ekonomický prospech pred verejným záujmom, vedú k obrovskej dezilúzii a rozkladu spoločenského usporiadania vôbec. Už to nie je len o tom, že skazených, či horších, je v demokracii možné vymeniť za lepších. Hrozí kolaps, dezorganizácia spoločnosti. A v takých kritických chvíľach sa nebude dariť slabým, len preto, lebo ich je veľa, a manipulátori im nahovorili, že v ich počte je sila. V džungli sa presadia zákony džungle. Vyhrávajú predátori. Chrániť spoločné dobro, v politickej reči chrániť verejný záujem, znamená držať práve predátorov na uzde. Nahradiť a zastať sa slabých a bezbranných pred zákonom džungle. Ako však môžu občania veriť, že politikom, či ich mocným politickým stranám ide práve o toto, keď vidia iba ich bezohľadnú ruvačku o podiel na moci? Ak ani len netušia, o aký svet im vlastne ide?

Väčšina politických strán, a nielen na Slovensku, sa v súčasnosti už dlhodobou víziou nezaoberá. Analyzujú momentálne nálady ľudu, a keď sa uchádzajú o jeho priazeň, sľubujú to, čo si verejnosť práve želá. Kričí z toho vôľa vyhrať teraz. Čo bude potom, tým sa nezaoberajú. Korupcia, ktorá rozkladá vznešené poslanie politiky v takejto praxi nadobúda systémovú podobu.

Odpoveďou kresťanských demokratov na tento úpadkový spoločenský trend je formulovanie dlhodobej vízie. Základného programu, ktorý bude nielen predstavou a ponukou, ale i záväzkom pre samotných kresťanských demokratov. Bude nadradený ich vlastným politickým, či iným záujmom. Nie náhodou práve najmocnejšie európske kresťanské demokracie v Nemecku už od druhej svetovej vojny pretvárajú svoju vlasť práve prostredníctvom jasne sformulovaných dlhodobých základných programov.

Návrh základného programu KDH, ktorý vstupuje do ďalšej pracovnej fázy, má ambíciu byť odpoveďou na trend upadajúcej politiky, ktorá sa stáva už len vojnou rozličných skupinových a individuálnych záujmov. Chceme ním formulovať našu víziu verejného záujmu, teda spoločného dobra. Chceme ním vyjadriť i náš vlastný záväzok podriadiť našu dennú politiku tejto veľkej vízii. Preto už v prvej fáze sme vyzvali kresťanských demokratov, aby sa podieľali na tvorbe nášho základného programu. Návrh je už v súčasnosti dielom viac ako pol stovky tvorcov, ktorí túto výzvu využili a podieľali sa na jeho vzniku. Pracovná diskusia o ňom nám v najbližších mesiacoch vytvára príležitosť rozšíriť autorskú základňu tohto fundamentálneho dokumentu našej budúcej politiky o každého, kto o to prejaví konštruktívny záujem.