Prorodinný štát

Je iste dobré, že predseda najsilnejšej vládnej politickej formácie sa najnovšie začal intenzívne zaujímať o rodiny. Bolo by ale tiež dobre, keby si uvedomil, že základom dobrej prorodinnej politiky je kultivovaný a fungujúci štát. Pretože ťažko sa dobre vychovávajú deti, ak vidia, ako sa ľudia na čele spoločnosti iba hašteria, ako chytráčia a nemajú úctu voči sebe, ani druhým a ani voči pravde. Aby sa rodiny mohli pokojne rozvíjať, potrebujú stabilné prostredie s dlhodobo vypočítateľnými pravidlami a prioritami. Teda presný opak toho, čo tu dnes nachádzajú. A napokon úplným základom pevnej rodiny je láska. A tú politika, ktorá stavia na podnecovaní nenávisti, ani trochu nepodporuje. Za peniaze si veru lásku v rodinách nikto nekúpi.