Radostné a pokojné Vianoce!

Odpoveď na otázku, či to všetko, čo vo svojom živote robíme, čo milujeme, a čo po sebe zanecháme, má nejaký zmysel, je zásadne dôležitá pre každého. Ten, ktorého narodenie si v týchto dňoch pripomíname, nám ponúka nádej, že na túto otázku odpoveď jestvuje. Všetkým Vám, milí priatelia, a každému, prajem, aby sa Vás i pri všetkých prirodzených pochybnostiach a neistote, ktorej sa nikto nevyhne, táto nádej dotkla a naplnila Vám život. Nevieme si exaktne overiť, či to všetko je celkom tak, ako v to dúfame, ale je osviežujúce, že táto ponuka k nám prichádza každoročne už dve tisícročia. Načerpajme z tejto nádeje silu pre ďalší rok. Radostné a pokojné Vianoce, milí priatelia!