Rozprava o vojne a o kresťanskej demokracii na marcovom KREDITE

“Všetko má svoj čas. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia,” voľne citoval biblického Kazateľa jeden z účastníkov našej včerajšej rozpravy na pravidelnom stretnutí členov a sympatizantov Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT. Je vojna. To je čas, keď sa nemôžeme objímať s tými, ktorí sa nechcú postaviť jasne proti tomu, kto ju rozpútal. Myslím si, že kresťanská demokracia sa v takúto chvíľu musí rozísť s ľuďmi, ktorí sú nielen otvorene na druhej strane, ale aj s tými, čo podliehajú protizápadnej ideológii politických a náboženských vodcov, ktorí si pyšne namýšľajú, že sú Tretí Rím. I keď sa títo ľudia ku kresťanstvu hlásia. Zrejme nemajú zmysel pre spravodlivosť a pre solidaritu s obeťou, inak to nechápem. Je čas vojny, a vtedy sa od nás čaká, aby sme sa s odvahou v srdci zapojili do zápasu proti agresii, proti nespravodlivosti a proti bezpráviu. Na Ukrajine, ale i na Slovensku, a aj vo svojej politickej domovine. Raz to skončí, a príde čas pokoja. Zachovajme si schopnosť, aby sme sa potom dokázali zasa objať. Ale až potom. Teraz to nejde.