Chýba pokojná a stabilizujúca sila, akou by mohlo byť KDH

V slovenskej spoločnosti v súčasnosti chýba pokojná a stabilizujúca sila, akou je CDU v Nemecku. A akou by mohlo byť KDH u nás. Aby sa ale takou KDH stalo, to vyžaduje jeho rozsiahlejšiu obnovu. Štrukturálnu i programovú. Keď veľký nemecký kancelár Helmut Kohl spomínal na 50.výročie obnovy nemeckej kresťanskej demokracie, povedal: “Vedome sme sa odpútali od modelov tradičných strán zakorenených v minulosti, strán funkcionárskych, kádrových a klientelských.” Krajina, z ktorej sa vytráca úcta voči čomukoľvek okrem peňazí, už nebude potrebovať do seba zahľadenú stranu rodinného typu, i ak by to boli všetko “naši” kresťania. Ale veľmi by sa jej zišla politická formácia, čo by našu spoločnosť dokázala vyviesť zo skazenosti, v ktorej sa dnes nachádza. Lebo hlavne o tom by mala byť v politike inšpirácia kresťanskými hodnotami.