Hroby na Dukle sú varovaním i pre našu dobu

Dnes pred sedemdesiatimi šiestimi rokmi sa začala Karpatsko-duklianska operácia. Ňou sa vtedy oslobodzujúce vojská Červenej armády spolu s príslušníkmi 1. československého armádneho zboru dostali na územie bývalého Československa. Bol to úporný boj, ktorý si vyžiadal dovedna na oboch stranách desaťtisíce ľudských životov. Väčšinou mladých. Pri spomienke predovšetkým na ne nezabúdajme, kam až môže doviesť mámivá populistická politika. Aké následky môže mať roznecovanie vášní a nenávisti. Bráňme sa voči nástrahám zvodných ideológií, ktoré na začiatku vždy hovoria o náprave krívd, ale napokon ženú ľudí proti svojim bratom! Hroby na Dukle sú tichým varovaním i pre našu dobu.