K 30.výročiu odchodu okupačných vojsk

Viac ako dve desaťročia som žil v krajine, ktorú obsadili a potom okupovali cudzie vojská. Brutálnou silou nám bránili rozhodovať o našom vlastnom verejnom živote, prinútili naše národy k ponižujúcemu životu v pretvárke a ešte to pokrytecky nazývali bratskou pomocou. Tento týždeň si pripomíname tridsiate výročie odchodu posledného okupačného vojaka, veliteľa Strednej skupiny sovietskych vojsk generála Vorobjova. Teším sa na dnešnú diskusiu s mužmi, ktorí sa o odchod okupantov politicky i vojensko-technicky výrazne zaslúžili. S československým generálom Svetozárom Naďovičom a s mojim priateľom z Federálneho zhromaždenia Michaelom Kocábom. Stojí za to pripomínať si tento významný historický dej. A pamätať na to, že napriek všetkým našim vnútorným problémom. sloboda je pre človeka i pre národ základnou podmienkou dôstojného života. A že získať a udržať si ju nie je samozrejmosť.