K výročiu vzniku Československa v európskom kontexte

Dnes si spomíname na vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov a o 28 dní si zas môžeme pripomenúť, ako túto pozoruhodnú históriu spolužitia dvoch blízkych národov ich spoločný parlament ukončil. I keď si myslím, že vcelku rozumiem dôvodom, prečo tento dejinný pokus nevyšiel, bolo mi to vtedy, a je mi to i dnes ľúto. Pápež František v týchto dňoch uverejnil svoj sen o Európe. Adresoval ho kardinálovi Parolinovi pred stretnutím s európskymi lídrami. Rímsky biskup v ňom píše o európskom projekte, ako sa zrodil z vedomia, že spoločne a jednotne sme silnejší. Chcem veriť, že egoizmus a provinčnosť politických klanov jednotlivých európskych národov tento projekt nedokáže rozvrátiť tak, ako sa to stalo u nás v Československu. Lebo Slovensko je mi drahé, a je to moja vlasť. Ale je príliš malé a krehké, aby sa tvrdom svete udržalo celkom samo.