Kresťanská strana sa musí usilovať najskôr o dobro pre ľud a až potom o vlastný úspech

Myslím si, že kresťanská strana nemôže plniť svoje poslanie, ak sa bude usilovať prednostne o vlastný volebný úspech. Musí sa usilovať najskôr o dobro pre ľud svojej domoviny, ba pre ľudstvo. I tie najlepšie reformné nástroje zdravej politiky “…zlyhajú, keď chýbajú veľké ciele, hodnoty a humanistické chápanie, schopné dať každej spoločnosti ušľachtilý a veľkorysý cieľ,” píše vo svojej encyklike Laudato Si pápež František. Toto je najvlastnejšia “parketa” pre kresťanskú politiku. Ak sa jej to čo len trochu bude dariť, bude ju spoločnosť potrebovať, a bude aj úspešná. Ak na túto hierarchiu nezabudne, nikto ju nikdy nezrazí na kolená. Prežije všetko. Ale platí to aj naopak. Myslime na to, priatelia, pri obnove KDH!