Kríza vyžaduje koncentráciu a disciplínu

V kritickej situácii by sa vedenie štátu malo plne sústrediť na to, aby ju národ zvládol. Všetko ostatné by malo ísť nabok. Nie je to čas na reformy. I tie dobré vždy na chvíľu destabilizujú situáciu vo svojom sektore. Ony, ak sa vydaria, prinášajú novú rovnováhu na kvalitatívne vyššej úrovni, ale nejaký čas to nevyhnutne trvá. Ten v krízovej situácii ale práve chýba. Vtedy je tiež potrebné, ak sa to len trochu dá, zakopať vojnovú sekeru na iných frontoch a koncentrovať všetky intelektuálne a materiálne zdroje na zápas s krízou. Vedenie štátu musí mať odvahu vyžadovať v takejto chvíli disciplínu od národa, ktorý vedie, avšak podarí sa mu to iba vtedy, ak preukáže svoju vlastnú vnútornú pevnosť a rozhodnosť. Teda sebadisciplínu. Základom pre zvládnutie každej krízy sú morálno-vôľové vlastnosti. Až na druhom mieste sú to potrebné právne inštitúty a zbrane. Tie napokon máme. V prípade súčasnej pandémie je to inštitút núdzového stavu a vakcinácia. Ak bude mať Eduard Heger odvahu a guráž odložiť všetko iné nabok, a sústredí sa na riešenie krízy, tak si myslím, že by sme ho v tom teraz mali v čo najširšej miere podporiť. I keď s mnohým, čo robí on, či jeho politická strana nemusíme súhlasiť. Nechajme si to na neskôr!