Nenechávajme sa strhávať protiliberálnou vlnou!

Keby sa ma niekto opýtal, či som liberál alebo konzervatívec, neviem. Svoje postoje k verejnému životu sa usilujem otvorene artikulovať, aj tu na FB, a uvedomujem si, že niektoré sú viac liberálne, iné zas skôr konzervatívne. Napriek tomu si myslím, že moja politická pozícia je od môjho vstupu do politiky pred vyše 30 rokmi síce nie rigidne nemenná, ale je konzistentná. A tak by to mohlo byť aj v spoločnosti. Rôzne myšlienkové prúdy sa môžu dopĺňať a pri dobrej vôli je možné z nich vytvoriť harmóniu. Vždy však spozorniem, keď sa objavia ideológovia nezmieriteľného boja proti liberalizmu. Poskytujú akési pseudoteoretické zdôvodnenie pre nedôveru voči západnej civilizácii, a v konečnom dôsledku i voči samotnej pluralitnej demokracii. Antiliberálna ideológia stavia zdanlivo prekvapivo bok ku boku bojovníkov z rôznych rodinných politických tradícií predchádzajúcich nedemokratických režimov. Osobitne svojich druhov, kresťanských demokratov veľmi prosím, nenechajme sa strhávať touto protiliberálnou vlnou! Usilujme sa radšej o harmóniu. Je to možné, i keď to bude vždy dynamický a aj stále ohrozený orchester. Ale to je čaro politiky.