Pápežove slová na Slovensku, inšpiratívne i pre kresťanskú demokraciu (7) Zlo tejto chvíle: ideológia návratu

Na stretnutí s jezuitmi hovoril o pokušení vrátiť sa späť. Boľavé miesto Cirkvi v týchto časoch, povedal. Nazval to ideológiou návratu. “Bojíme sa života… bojíme sa slobody.,, preto sa dnes vraciame do minulosti. Aby sme hľadali istoty…Bojíme sa ísť na krížne cesty…Toto je zlo tejto chvíle. Hľadať cestu v rigidnosti a klerikalizme,” povedal František večer po prílete na Slovensko. Pokušenie kultu hodnôt minulosti je základom nepoctivého konzervativizmu. Zdôrazňujem nepoctivého, lebo existuje aj poctivý. Ten klamlivý vykresľuje istoty idealizovanej minulosti ako jedinú alternatívu riešenia problémov súčasnosti. A odvodzuje od toho svoje právo mravného posudzovania svojich blížnych. A ak sa dá, tak i právo im vládnuť. Takýto, do minulosti zahľadený konzervativizmus často dokáže opantať i mysle kresťanských demokratov. Nepodľahnime tomuto pokušeniu, priatelia! Cesta, ktorú ponúka pápež František je iste náročnejšia, vyžaduje tvorivosť a odvahu, ale svojou otvorenosťou voči poznávanej pravde, je poctivejšia. A užitočnejšie pre ľud. “Žijeme v ohromných časoch, ktoré majú svoje čaro, no možno aj kríž. Je krásne napredovať v slobode evanjelia…vracať sa do minulosti nie je správna cesta. Naopak, správna cesta je kráčať vpred…” zakončil Svätý Otec svoje odporúčanie jezuitom. A nielen im.