Politická sila, ktorá by spoľahlivo bránila koncept liberálnej demokracie, tu zrazu chýba

Myslím si, že geopolitické manévre, ktoré prebiehajú v súčasnom svete budú mať zásadný vplyv aj na naše parlamentné voľby. Zdá sa, že v nich po vyše troch desaťročiach pôjde znovu o to, či sa na Slovensku udrží koncept liberálnej, alebo ak chcete pluralitnej demokracie. A opäť pôjde aj o pozíciu našej vlasti v Európe. Je očividné, ktoré politické sily, a ktorí politici chcú na tom zarobiť. Ľuďom, ktorí však v tejto situácii majú o udržanie slobodnej spoločnosti oprávnené obavy, tu zrazu chýba jasná politická sila, na ktorú by sa mohli spoľahnúť, že túto spoločenskú hodnotu bude brániť. I proti demagógii, a keď bude nutné, i proti presile.