Pred desiatimi rokmi odišiel do Domu Pánovho statočný český kňaz Oto Mádr

Dnes je tomu už desať rokov, čo odišiel do Domu Pánovho statočný český kňaz Oto Mádr. Nenápadný, zdanlivo vetchý človek, skromný, ale vo svojom presvedčení pevný ako kremeň. Nezlomilo ho ani 15 rokov kriminálu a ďalšie desaťročia prenasledovania, obmedzovania a ponižovania zo strany štátnej moci. Práve preto o dobách ohrozenia vedel svoje. Odporúčal neutiekať sa vtedy k ilúziám a snom. Treba situáciu prijať. “Nachádzať na zlých časoch to dobré a vzácne, čo Boh ponúka verným práve v nich – dary, úlohy i kríže. A pozorne čítať Božie znamenia,” napísal v roku 1986, keď spoločnosť dusila normalizácia. To isté by ale nepochybne radil i pre dobu, v ktorej žijeme dnes. Bol to múdry a akcieschopný muž i v časoch, keď toho zdanlivo nebolo možné vykonať veľa. “Ak mi v hlave a na srdci niečo leží a nedá mi pokoj, býva to znamenie, že je to úloha pre mňa,” hovorieval, aby sme sa sami pred sebou nikdy nevyhovárali. Som vďačný, že som tohto muža mal príležitosť poznať!