Spôsob, akým prežívame nedeľu je hlavne vecou našej kultúry

Spôsob, akým prežívame nedeľu je podľa mňa viac vecou našej kultúry, než politickou, či náboženskou otázkou. Keď sa po roku 1989 otvorili hranice, a u nás sa zrazu vyrojilo mnoho dravých podnikateľov, ktorí potrebovali zarábať stále, aj v nedeľu, otvorili sa obchody a kadečo iné, vtedy som si rád zašiel k susedom do Hainburgu, kde v nedeľu vládol pokoj. Ale ani u nás sa v tento deň zväčša mestami a dedinami nenesie hlas cirkulárov ani kosačiek na trávu. Čím ďalej však zájdeme smerom na Balkán, tým väčší rámus, tým viac otvorených obchodov, a to nielen v nedeľu, ale aj v noci. Nábožensky bol siedmy deň prísnym dňom, v ktorom nesmeli vykonávať skoro žiadnu činnosť, pre synov Izraela. Pre nich to bola sobota. Ale práve Zakladateľ kresťanstva sa s nimi kvôli tomu dostal do konfliktu a celkom oslobodzujúco vyhlásil, že sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu (Mk 2,27). Ja mám síce oveľa radšej kultúru pokojnej nedele, než tú balkánsku, nie však z dogmatických dôvodov. A v politike dnes zúri celkom iný zápas.