Treba oživiť potenciál KDH! Slovensko to potrebuje.

Keď vidím tu zanovitú improvizáciu a chaos, čo predvádza vláda pod vedením Igora Matoviča, o to viac cítim, ako tu chýba kultivovaná a skúsená politická sila, akou by mohlo ešte byť KDH. Ale muselo by to chcieť, a muselo by na sebe veľa pracovať. Pretože mu nesmie ísť iba o to, aby len nejako prekročilo päť percent, a potom bolo bezmocnou opozičnou, alebo servilnou vládnou stranou do počtu. A nesmie sa nechať strhnúť vábením pohodlných ideologických schém. Také KDH Slovensko nepotrebuje. Ľudia v našej vlasti však teraz ako soľ potrebujú politickú formáciu s pevnou líniou, vypočítateľnou politikou a s víziou vyspelého, kultúrneho, európskeho národa. Poznám toto naše hnutie od jeho vzniku, a viem, že na to potenciál má. Ale treba ho oživiť. Vidím v tom zmysel a nádej.