Výročie výpravy čo preformátovala predstavy o podobe nášho sveta

Dnes je výročie, keď v roku 1492 vyplával Krištof Kolumbus na cestu (ako si on vtedy myslel) do Indie. Jeho výprava definitívne preformátovala tisícročné predstavy ľudí o podobe nášho sveta. Teším sa, že sa čas od času zrodia muži a ženy, ktorí i za cenu najväčších rizík, posúvajú horizont ľudského poznania. Iba ľudia malého ducha hodnotia týchto velikánov kritériami, ktoré sa v ich dobe neuplatňovali a búrajú ich pomníky. Myslím si, že i dnešný svet zmietaný krízami, potrebuje predovšetkým veľkodušných, odvážnych a vzdelaných ľudí, ktorí budú tiež vedieť riskovať a vydávať sa v ústrety tomu, čo nepoznáme. A som presvedčený, že sa takí zasa nájdu!