Za Milanom Ftáčnikom

I keď sme vzišli z odlišných politických rodín, s Milanom Ftáčnikom sme sa nielen rešpektovali a roky spolupracovali, ale i spriatelili. To, že Slovensko nezostalo pod kontrolou autokratického vodcu a jeho gangsterskej politiky tak, ako napríklad Bielorusko, je výsledkom štátnického kompromisu, ktorý dokázali uzavrieť niekdajší protivníci. Milan svojou neúnavnou politickou prácou k nemu prispel zásadným spôsobom. Odišiel v ňom nesmierne vynaliezavý, vzdelaný a usilovný robotník slovenskej politiky, akých tu máme málo. Je mi to ľudsky ľúto, ale som hrdý, že som mal takéhoto vzácneho priateľa. Nech je mu slovenská zem ľahká. A nech je k nemu Pán Boh milostivý. I keď Ho azda výslovne nepoznal (a to Ho vlastne celkom nepoznáme nikto), ale Milan svojim dielom určite hľadal Jeho Kráľovstvo. Som presvedčený, že Tam svoj príbytok pripravený má.