Zamyslenie na sviatok Všetkých svätých

Slovenská národná rada prijala svojho času zákon, ktorým vyhlásila 1.november roku 1990 za Deň zmierenia. Bol venovaný predovšetkým obetiam politického násilia. Táto skvelá výzva však zaznela bohužiaľ iba jednorazovo a čoskoro sa na ňu zabudlo. Naši židovskí bratia si pripomínajú túto výzvu už tisícročia. A v modlitbe Pána ju mnohí recitujeme denne. Ale vieme sa zmieriť? Vieme si odpustiť? Je to otázka pre každého individuálne, ale aj otázka do života spoločnosti. Špirála nenávisti a túžby po pomste sa totiž ani inak zastaviť nedá. A očividne sa nám to veľmi nedarí. Lebo to, čoho sme vo svete, a i u nás na Slovensku svedkami, sa na zmierenie ani náznakom nepodobá. A predsa, skutočným základným kameňom mierového konceptu, ktorého výsledkom je Európska únia, bolo symbolické zmierenie odvekých rivalov Nemcov a Francúzov v remešskej katedrále v roku 1962 a zmluva o ich spolupráci z roku nasledujúceho. A to mali voči sebe vtedy ešte veľmi živé, stáročné krvavé účty. Z takýchto skutkov sa rodí to, čo my kresťania nazývame svätosť. Vráťme nášmu sviatku Všetkých svätých výzvu na zmierenie! Svet, i naše malé Slovensko, ju potrebujú!