Františkov apel z Kazachstanu je adresovaný každému, aj nám

V týchto dňoch je pápež František v Kazachstane. Malo sa tam uskutočniť stretnutie s patriarchom Kirillom. Pokus o hľadanie cesty od zbraní k dialógu. Moskovský patriarcha neprišiel. Svätý Otec však nerezignuje a apeluje. Nielen na Kazachov, či na Rusov, na všetkých nás. A nielen na politických lídrov. Včera svoj príhovor zakončil slovami: “Potrebujeme vodcov, ktorí na medzinárodnej úrovni umožnia ľuďom vzájomne sa pochopiť a hovoriť spolu a vytvoria nového “helsinského ducha”, vôľu posilniť multilateralizmus, vybudovať stabilnejší a mierumilovnejší svet s ohľadom na nové generácie. A na to potrebujeme porozumenie, trpezlivosť a dialóg so všetkými. Opakujem, so všetkými.” Má pravdu, takí vodcovia by sa nám zišli. Ale ruku na srdce! Ak by sa tu taký, hoci len u nás, na malom Slovensku našiel, volili by sme ho?