Kresťanskosociálny manifest KREDITU pre rozpravu o obnove KDH

Aby sa kresťanská demokracia stala skutočnou politickou alternatívou, a aby bola dôveryhodnou, “…musia predovšetkým kresťanskí demokrati veriť dvom základným východiskovým tézam: po prvé kresťanskej inšpirácii svojho programu a po druhé demokratickému charakteru jeho presadzovania.” To sme napísali s mojim dlhoročným spolubojovníkom Ľubom Vlčákom v úvode útlej knižky “Kresťanskosociálny manifest”, ktorý ako náčrt politického a ekonomického učenia vydal KREDIT v roku 2016. Myslím si, že pre obnovu KDH by mohla táto publikácia slúžiť ako užitočný námet do rozpravy pre koncipovanie politického programu i teraz, keď bude naša spoločnosť čeliť politickým a ekonomickým následkom pandémie.