Kto vráti kresťanským demokratom politickú silu?

DevínVyviesť KDH z prepadliska slovenského verejného života nie je úlohou manažérskou, nie je to ani iba otázkou mediálnej komunikácie, je to úlohou výsostne politickou. Vyžaduje zmenu politiky, a tú môžu priniesť iba ľudia, ktorí budú mať predstavu, čo chcú zmeniť a schopnosti to presadiť. A tiež bojovné srdce, lebo skutočná politika je vždy zápas. O tom, kto príjme zodpovednosť za túto neľahkú úlohu, budú v sobotu rozhodovať delegáti snemu KDH.

Pred týmto rozhodovaním je užitočné si pripomenúť niektoré dôležité východiskové fakty. Predovšetkým treba zdôrazniť, že KDH sa nemôže spoliehať na to, že i ak neurobí nič zásadné, ak neupúta zmenou svojej politiky, aj ak nebude získavať srdcia a hlasy ľudí, ktorí v minulých voľbách volili niekoho iného, že napriek tomu akousi zotrvačnosťou svojej značky, sa predsa len môže nejakým zázrakom na Olymp slovenskej politiky ešte vrátiť. Poniektorí aj argumentujú, že sa tak do parlamentu po jednom vakantnom volebnom období vrátili českí kresťanskí demokrati, stačilo, že zmenili osoby a obsadenie straníckeho vedenia, omladili ho, a pritom nejakou zmenou politiky nijako výrazne v čase, keď boli mimo prvej ligy, nezaujali. Ibaže oni vlastne nemali konkurenciu. To sa nám nemôže podariť!

Na Slovensku sa o kresťanského voliča uchádzajú najmenej tri ďalšie parlamentné strany. Cieľavedome, až agresívne. Tu si náš priestor musíme vydobyť sami! Nikto to za nás neurobí. Toto bude úlohou budúceho vedenia KDH. V tom mu nepomôže schopnosť dohodnúť sa s programovo blízkymi stranami, pretože v tejto fáze sú práve ony našimi rivalmi. A nebudú to za nás robiť ani cirkevní hodnostári, lebo ich poslanie je iné, ani kresťanskí aktivisti, pretože aj oni spravidla sústreďujú svoju činnosť na nejaký konkrétny problém. Koncipovať konzistentnú politiku, inšpirovanú kresťanským presvedčením o človeku a jeho spoločnosti, je nezastupiteľnou úlohou kresťanských demokratov. To, že sme vypadli z parlamentu, neznamená, že túto úlohu už súčasná spoločnosť nepotrebuje. Znamená to, že sme ju neplnili dobre.

I dnešný sekulárny človek totiž túži po väčšej spravodlivosti. Aj súčasná spoločnosť potrebuje ľudskú solidaritu. A i moderné národy sú citlivé na svoju ozajstnú slobodu. A či tieto hodnoty nie sú práve základnými hodnotami kresťanskej demokracie? KDH potrebuje dať jasne a dôveryhodne najavo, že sa rozchádza s akýmkoľvek farizejským svätuškárstvom, a chce sa naplno sústrediť na zápas o tieto základné kresťanské spoločenské hodnoty.

Budúci líder kresťanských demokratov prinesie úspech iba ak prinesie jasnú víziu zmeny politiky. Táto zmena by mala reagovať na skutočné potreby ľudí. Mala by odzrkadľovať frustráciu zo súčasného usporiadania verejného života. Nemôže byť mdlá voči dramatickým politických dejom odohrávajúcim sa v Európe a vo svete a čerpať z toho, čo už patrí minulosti. A napokon bude musieť načrtnúť i predstavu toho, čo bude potrebné reformovať i vo vnútri nášho politického spoločenstva, lebo ani ono nemôže zostať skanzenom, ktorý sa nebude prispôsobovať potrebám súčasného verejného života.

Mať víziu novej politiky je nutným, ale nie postačujúcim predpokladom pre kvalifikáciu toho, komu by mali delegáti snemu zveriť zodpovednosť za osudy KDH. Pretože ani najlepšia vízia, ak zostane na papieri, alebo len medzi nami, nestrhne voličov, nepritiahne hlasy, neprinesie potrebnú silu. Tá sa musí zrodiť v živej politike, v boji o srdcia ľudí a i v zápase proti silám, čo gniavia našu slobodu, vysmievajú sa spravodlivosti a bezohľadne šliapu po každom, kto je slabší. Tam musíme vždy byť my, tam sa bude odohrávať náš stále sa obnovujúci krst dôveryhodnosti.

Bude to vyžadovať zápas. Nie síce kanónmi, ale bude to bitka o srdce každého voliča, o každý hlas. A preto na čele zápasu, ktorému sa nesmieme vyhýbať, musí stáť človek, ktorý vie rozdávať a unesie i prijímať rany. Musí mať na to odvahu, a potrebuje na to vlastnosti, ktoré sú pre umenie zápasu nevyhnutné. Musí byť skutočným vojvodcom.

Staroveký čínsky mysliteľ, veľká autorita v oblasti bojového umenia, majster Sun pred dvetisíc päťsto rokmi napísal: „Kto pozná protivníka a pozná seba vybojuje sto bitiek bez strát. Kto nepozná protivníka ale pozná seba, raz zvíťazí raz prehrá. Kto nepozná protivníka ani seba, stratí každú bitku.“

Budúci predseda KDH by mal preto poznať tak vnútorné prostredie kresťanských demokratov, a byť schopný ich integrovať, nadchnúť jednou vôľou, ako aj terén slovenskej a európskej politiky. A s tým byť pripravený sa pustiť do ľúteho zápasu.

Preto sobotňajší snem KDH, na ktorom budú delegáti vyberať lídra, by nemal byť konkurzom, v ktorom rozhodne iba lepšia rétorika, či podpora takej, či onakej záujmovej skupiny. Lebo teraz nejde o ne. A nejde ani o to, či budúci predseda KDH osobne uspeje. Ide o prežitie kresťanskej demokracie ako politického prúdu. Podľa nášho presvedčenia, pre súčasný rozháraný svet, zásadne významného.

Držím delegátom palce, aby vybrali a rozhodli dobre!